Giá trị của chúng tôi

Nguyên tắc chúng tôi tuân theo

Chính trực: Chúng tôi tự chịu trách nhiệm để trung thực và nhất quán trong hành động và lời nói của mình. Chúng tôi đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và tính trung thực cao nhất có thể.

minh bạch: Chúng tôi cởi mở về mặt tốt và mặt xấu của việc kinh doanh thực phẩm. Chúng tôi minh bạch trong chuỗi cung ứng, thành phần và dinh dưỡng của mình. Chúng tôi không có gì để che giấu.

Sự đổi mới: Chúng tôi không ngừng vượt qua các ranh giới trong khoa học thực phẩm, đóng gói và sản xuất. Chúng tôi mong muốn đổi mới nhiều nhất có thể để đi đầu và mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất.

Khách hàng trọng điểm: Chúng tôi phục vụ khách hàng với những sản phẩm tuyệt vời và dịch vụ tuyệt vời. Chúng tôi làm việc chăm chỉ với các đối tác của mình để cung cấp Lecka theo cách tốt nhất có thể.

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại Việt Nam

Chúng tôi muốn trả lại trong suốt hành trình của mình.

Kể từ năm 2021, chúng tôi hợp tác với Blue Dragon's Children FoundationVietSeeds .

Chúng tôi quyên góp khoảng 2% doanh thu thuần hàng năm cho tổ chức từ thiện, ngoài ra chúng tôi tài trợ bằng hiện vật cho trẻ em gặp khó khăn.

Chúng tôi được hướng dẫn bởi 5 'P'

Chúng tôi sử dụng một khuôn khổ giúp chúng tôi tập trung vào việc đạt được sứ mệnh của mình.

Các ưu tiên của chúng tôi đi theo thứ tự sau:

  1. Sản phẩm
  2. Mọi người
  3. Hành tinh
  4. Tiến triển
  5. Lợi nhuận