Chính sách quyền riêng tư

1. Thu thập thông tin cá nhân
Công ty TNHH Lecka Việt Nam (chủ sở hữu của trang web này, lecka.eco; sau đây gọi là 'Lecka') không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong Lecka.

Khi bạn mua hàng tại lecka.eco, thông tin cá nhân mà Lecka thu thập bao gồm: tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định.

Thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:
- Giao hàng tận nơi bạn đã mua tại lecka.eco
- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
- Xử lý đơn đặt hàng của bạn và cung cấp các dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
- Ngoài ra, Lecka sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn; kiểm tra dữ liệu tải xuống từ trang web của chúng tôi; cải thiện giao diện và nội dung của các trang phần trên trang web của bạn và tùy chỉnh chúng để làm cho chúng dễ sử dụng hơn; xác định khách truy cập trang web.
- Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của bạn với dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để chúng tôi có thể giao hàng cho bạn.

2. Bảo mật thông tin cá nhân
Lecka đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách:
- Hạn chế truy cập thông tin cá nhân
- Sử dụng các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
- Xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

3. Tiết lộ thông tin cá nhân
Lecka sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ công ty nào khác ngoại trừ những công ty và bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến dịch vụ giao hàng. Trong các trường hợp ngoại lệ, Lecka có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng. và sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật.

lecka.eco cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia. Nếu bạn cho rằng bảo mật của mình đã bị Lecka xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hi@lecka.eco để giải quyết vấn đề.

4. Thu thập dữ liệu máy tính
Lecka sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ công ty nào khác ngoại trừ những công ty và bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến dịch vụ giao hàng. Trong các trường hợp ngoại lệ, Lecka có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng. và sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật.

Lecka cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia. Nếu bạn cho rằng bảo mật của mình đã bị lecka.eco xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hi@lecka.eco để giải quyết vấn đề.

5. Những thay đổi đối với chính sách bảo mật
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ công ty nào khác ngoại trừ những công ty và bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến dịch vụ giao hàng. Trong những trường hợp ngoại lệ, lecka.eco có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng. và sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật.

lecka.eco cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia. Nếu bạn cho rằng bảo mật của mình đã bị lecka.eco xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hi@lecka.eco để giải quyết vấn đề.