Chính sách vận chuyển

 

Nếu một mặt hàng trong đơn đặt hàng của bạn không có sẵn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn phần có sẵn trong đơn đặt hàng của bạn. Khi mặt hàng đó có sẵn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn phần còn lại của đơn đặt hàng. Chi phí vận chuyển cho đơn đặt hàng của bạn không được hoàn lại và dựa trên trọng lượng của các mặt hàng bạn đặt hàng và vị trí của bạn.

Ngày giao hàng cho đơn đặt hàng của bạn có thể thay đổi do thông lệ vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ, địa điểm giao hàng, phương thức giao hàng và số lượng mặt hàng được đặt hàng, ngoài ra, đơn đặt hàng của bạn có thể được giao theo từng lô hàng riêng biệt.